664

w sumie jeszcze 2 miesiące w centrum, dopiero potem przerzut całkowity na Pragę, ale nawet podczas świtania, żegnam się tymi budyneczkami.